sesja:
Array ( )
GET:
Array ( [site] => oferta [subsite] => instalacje_do_ogrzewania_elektrycznego )
POST:
Array ( )
FILE:
Array ( )
<< powrót

Elektryk Kraków - instalacje do ogrzewania elektrycznego, instalacje elektryczne

Instalacje Elektryczne Kraków

rzetelna firma

INSTALACJE DO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

 

Ogrzewanie elektryczne, to dość szerokie pojęcie obejmujące co najmniej kilka bardzo różnych sposobów ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania wody. W zależności od rodzaju ogrzewania elektrycznego, różne będą też wymogi w zakresie przygotowania instalacji zasilających i sterujących.

 


1. Instalacje do ogrzewania podłogowego


W podstawowym zakresie wymagane jest przygotowanie osobnego obwodu zasilnia 1-fazowego, dostosowanego przekrojem kabla do mocy planowanego ogrzewania podłogowego. Zasilanie to doprowadzone będzie do pogłębianej puszki instalacyjnej, zlokalizowanej w pobliżu miejsca docelowego ułożenia maty lub przewodu grzewczego. Puszka powinna być umieszczona na wysokości około 120 cm od podłogi, w miejscu przyszłego montażu regulatora temperatury podłogi. Z takiej puszki należy wyprowadzić do podłogi:

 

   - peszel instalacyjny Ø16 mm – do wprowadzenia przewodów zasilających maty lub kabla

     grzewczego,

 

   - specjalną rurkę do umieszczenia w niej przewodu z podłogowym czujnikiem temperatury.

     Rurka taka zakończona jest aluminiową końcówką, która przewodzi ciepło i ułatwia pomiar

     temperatury podłogi. Należy pamiętać aby docelowo końcówka ta znalazła się w połowie

     odległości między dwoma, kolejnymi zwojami przewodów grzewczych.

 

W sytuacji budowania bardziej złożonych systemów ogrzewania podłogowego, w których stosowane jest centralne sterowanie temperatura podłogi w poszczególnych pomieszczeniach, kształt instalacji może odbiegać od powyższego opisu i wymagać układania osobnych przewodów zasilających ogrzewanie podłogowe i osobnych przewodów do  sterowania tym ogrzewaniem.

 


2. Instalacje do grzejników bezpośrednich


Grzejniki bezpośrednie, to relatywnie najprostsze w sposobie zasilania grzejniki elektryczne. Są to z zasady grzejniki 1-fazowe, dla których powinno się przygotowywać osobne obwody elektryczne, wykonywane przewodami trzyżyłowymi. Obwody takie powinny posiadać indywidualne zabezpieczenia w rozdzielni.

 

Dla grzejników wykonanych w tzw. I klasie ochronności, trzy żyły instalacji zostaną wykorzystane do prawidłowego, bezpiecznego ich podłączenia (wtyczki i gniazda z bolcem).

 

Dla grzejników wykonanych w tzw. II klasie ochrony, tak przygotowana instalacja trzyżyłowa umożliwi wykorzystanie trzeciej (potencjalnie niepotrzebnej) żyły, do ewentualnego sterowania czasem pracy grzejnika. Takie możliwości oferują zazwyczaj grzejniki bezpośrednie, wyposażone w elektroniczne regulatory temperatury. Nasza firma dysponuje ofertą takich grzejników marki ATLANTIC, STIEBEL ELTRON oraz AEG. Budując instalacje do takich grzejników, warto jest pamiętać o ułożeniu dodatkowego przewodu sterującego pomiędzy rozdzielnią elektryczną w której zbiegają się kable zasilające od grzejników a miejscem montażu wspólnego programatora zawiadującego pracą grzejników elektrycznych.

 


3. Instalacje do pieców akumulacyjnych


Piece akumulacyjne a zwłaszcza piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem, to chyba najbardziej wymagające elektryczne urządzenia grzewcze. Inwestycja jest jednak opłacalna, gdyż dynamiczne piece akumulacyjne zapewniają możliwie najniższe koszty ogrzewania.

 

Do zasilania najprostszych, statycznych pieców akumulacyjnych, wymagane jest przygotowanie 1-fazowej instalacji zasilającej. Ze względu na moc pieców i relatywnie długie okresy poboru energii, zalecane jest przygotowanie instalacji przewodem 3 x 2,5 mm2. Przewód taki powinien być indywidualnie zabezpieczony w rozdzielni oraz podłączony poprzez zegar sterujący. Zegar taki umożliwi ograniczenie czasu ładowania pieców do dostępności tańszej energii w ramach tzw. taryfy nocnej lub pozaszczytowej. Statyczne piece akumulacyjne nie oferują możliwości sterowania i – w związku z tym – nie wymagają układania żadnych dodatkowych przewodów.

 

Zasadniczo inaczej wygląda sytuacja z przygotowanie instalacji do dynamicznych pieców akumulacyjnych. Trzeba tu rozróżnić instalacje do zasilania grzałek w piecach, do zasilania elektroniki i wentylatorów oraz do sterowania. Ze względu na złożoność tej instalacji, wariantowe możliwości jej przygotowania przedstawia poniższa tabela.

 


ZESTAWIENIE INSTALACJI ZALECANYCH DO PODŁĄCZENIA DYNAMICZNYCH PIECÓW AKUMULACYJNYCH

 

Lp.

Przeznaczenie

Przekrój kabla

Przebieg

1.

 

 do zasilania grzałek

 (w rozdzielni podłączony  poprzez stycznik i zegar  sterujący – zasilanie  ograniczone w czasie do  okresów dostępności  tańszej  energii w taryfie  nocnej lub  pozaszczytowej)

 

 Podłączenie 3 - fazowe:

  - dla pieców do 3 kW –   

     5 x 1,5 mm2

  - dla pieców 4 - 7 kW –

     5 x 2,5 mm2


 

 od pieca (za piecem, po prawej stronie  miejsca jego przyszłej lokalizacji , na  wys.20 - 30 cm od podłogi, wystawić z  tynku ok.1,5 m odcinek kabla), do  rozdzielni, gdzie będzie indywidualnie  zabezpieczony:

   – przy zalecanej instalacji 3-fazowej - (3x)

      lub

   – przy podłączeniu 1-fazowym (pod               warunkiem odpowiedniego,                         równoległego zmostkowania grzałek i           poprowadzeniu zasilania odpowiednim           przewodem) – (1x)

 

 Podłączenie 1-fazowe

 (UWAGA: nie dotyczy    pieców AEG i STIEBEL  ELTRON. Moce powyżej  2,0 kW, wymagają  zasilania 3-fazowego): 

  - dla pieców do 3 kW –

     3 x 2,5 mm2

  - dla pieców do 5 kW –

     3 x 4,0 mm2

  - dla pieców do 7 kW –

     3 x 6,0 mm2 


2.

 

 do zasilania

 wentylatora

     

  3 x 1,0

 

 od pieca (za piecem, po prawej stronie  miejsca jego przyszłej lokalizacji , na  wys.20 - 30 cm od podłogi, wystawić z  tynku ok.1,5 m  odcinek kabla), do  rozdzielni, gdzie będzie  indyw.  zabezpieczony (1x) – sugerowany jest  wspólny obwód zasilający wentylatory do  wszystkich pieców w mieszkaniu lub na  danej  kondygnacji domu jednorodzinnego.

 W wypadku zastanej instalacji - możliwe  również zasilenie wentylatora z obwodu  gniazd  wtykowych.


3.

 

 do regulatora  temperatury  pomieszczenia

 

  3 x 0,5 (dla regulatorów         bez własnego zasilania)

  2 x 0,5 (dla regulatorów z       zasilaniem bateryjnym)

  UWAGA:przewody do             napięcia 230V !

 

 od pieca (za piecem, po prawej stronie  miejsca jego przyszłej lokalizacji , na  wys.20 -  30 cm od podłogi, wystawić z  tynku ok.1,5 m  odcinek kabla), do miejsca  lokalizacji  regulatora – w każdym,  ogrzewanym  pomieszczeniu, na wys. 100 –  120 cm od  podłogi, w miejscu średniego  pomiaru temp. w  pomieszczeniu. Nie  umieszczać regulatorów:  przy piecach, na  zewn. ścianach, w miejscach  bezpośrednio  nasłonecznionych.


4.

 

 do sterowania  pogodowego*

 (połączenie: piec – moduł  sterujący)

 

  2 x 0,75 lub 2 x 1,0

 

  UWAGA: przewody do           napięcia 230V ! 

 

 od pieca (za piecem, po prawej stronie  miejsca jego przyszłej lokalizacji , na  wys.30 cm od podłogi, wystawić z tynku  ok.1,5 m odcinek kabla), poprzez kolejne  piece (równolegle), do rozdzielni, gdzie  będzie umieszczony moduł sterujący.


5.

 do sterowania  pogodowego*

 (połączenie: moduł sterujący  - sonda)

 

  2 x 1,0

 

  UWAGA: przewody do           napięcia 230V ! 

 

 od modułu w rozdzielni, do puszki  instalacyjnej wewn. – usytuowanej w  bezpośredniej bliskości przewiertu -    miejsca lokalizacji sondy temperatury  zewn. (do 1m) Sonda powinna być  umieszczona na pn. ścianie budynku, na  wys. nie mniej niż 2,5 m nad ziemią.


 

 

 

 

 

*) - wymagane tylko w wypadku wykonania instalacji pogodowego sterowania procesem ładowania pieców akumulacyjnych

 

  

4. Instalacje do elektrycznych, przepływowych ogrzewaczy wody


Przepływowe ogrzewacze wody dzielą się na urządzenia 1-fazowe, o mniejszej mocy i przeznaczeniu do jednego, niezbyt wymagającego punktu poboru ciepłej wody oraz na urządzenia 3-fazowe, o dużej mocy i przeznaczeniu do więcej, niż jednego punktu poboru wody (np. zaopatrzenia w wodę całej łazienki).

 

Zasilanie mniejszych, 1-fazowych przepływowych podgrzewaczy wody, powinno być obowiązkowo wykonane w postaci osobnego obwodu elektrycznego z indywidualnym zabezpieczeniem w rozdzielni. Przekrój przewodu powinien być dostosowany do mocy urządzenia i wymogów podłączenia określonych w instrukcji montażu i podłączenia urządzenia. Samo podłączenie podgrzewacza powinno być wykonane poprzez podłączenie w puszcze instalacyjne a nie do gniazda ( w wyłączeniem urządzeń najmniejszych mocy, które fabrycznie wyposażone są w przewody z wtyczkami).

 

Warunkiem instalacji większych, 3-fazowych przepływowych podgrzewaczy wody jest posiadanie przez przyszłego użytkownika odpowiedniej wielkości przydziału mocy.  Zasilanie powinno być obowiązkowo wykonane poprzez ułożenie indywidualnego przewodu 5-żyłowego o przekroju dostosowanym do maksymalnej mocy planowanego urządzenia. Przewód powinien być zabezpieczony w rozdzielni trzema bezpiecznikami typu S301 lub wspólnym bezpiecznikiem typu S 303 o wartości dostosowanej do obciążenia wynikającego z mocy podgrzewacza wody. Przed wykonaniem instalacji, sugerowane jest skonsultowanie możliwości podłączenia wybranego urządzenia z uprawnionym instalatorem.

 


5. Instalacje do elektrycznych, pojemnościowych ogrzewaczy wody (bojlerów)


Bojlery, to ogrzewacze wody, które wymagają znacznie mniejszych wartości przydziału mocy i – zazwyczaj – możliwe są do podłączenia przy standardowych warunkach zasilania mieszkań lub domów.

 

Większość pojemnościowych ogrzewaczy wody (bojlerów), to urządzenia zasilane 1-fazowo, przewodami o przekroju 3 x 2,5 mm2. Sugerowane jest przygotowanie osobnego obwodu z indywidualnym zabezpieczeniem w rozdzielni. W uzasadnionych przypadkach obwody takie mogą być podłączane poprzez zegar sterujący i zasilane wyłącznie w okresach dostępności tańszej energii w tzw. taryfie nocnej lub pozaszczytowej. Sugerowane jest wówczas przewidzenie odpowiednio większej pojemności bojlera dla zabezpieczenia większego zapasu wody. Większość bojlerów 1-fazowych, oferowana jest z przewodem zasilającym, zakończonym typową wtyczką z bolcem uziemiającym.

 

W naszej ofercie dostępne są również bardzo komfortowe i ekonomiczne w użytkowaniu bojlery z zasilaniem 3-fazowym. Oferują one możliwość wariantowego wyboru mocy grzałek, co daje znaczne skrócenie czasu grzania wody. Do takich urządzeń wymagane jest przygotowanie osobnej instalacji 5-żyłowej oraz dodatkowej żyły sterującej (dla ewentualnego sterowania czasem pracy grzałek). Sugerujemy wykonanie instalacji dwoma, wspólnie ułożonymi przewodami 3 x 2,5 mm2, z zabezpieczeniem w rozdzielni trzema bezpiecznikami typu S301 lub wspólnym bezpiecznikiem typu S 303 o wartości dostosowanej do obciążenia wynikającego z mocy podgrzewacza wody.


Elektryk Kraków, instalacje elektryczne Kraków, awarie elektryczne, montaż bezpieczników, układanie instalacji elektrycznych, montaż domofonów, usługi elektryczne Kraków, Skawina elektryk, usługi elektryczne Zielonki, instalacje elektryczne Wieliczka, ogrzewanie elektryczne, piece akumulacyjne Kraków, montaż bojlerów, bojlery elektryczne, elektryczne maty grzewcze, kable grzewcze Kraków, kurtyny powietrzne, elektryk Zakopane, Miechów elektryk, montaż rozdzielni elektrycznych, piece akumulacyjne Kraków, ogrzewanie podłogowe, klimatyzatory Kraków, przewody elektryczne, bezpieczniki, pomiary elektryczne, Krzeszowice elektryk, elektryk Chrzanów, Sucha Beskidzka, Wolbrom,